Page 4 - 2018-2019 İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Kılavuzu
P. 4

Bilkent Üniversitesi
      İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu

      İDMYO, yaklaşık 200 akademik ve idari çalışanı, 2.500’ün üzerinde
      İngilizce Hazırlık Programı öğrencisi, fakültelere ve yüksekokullara
      sunulan İngilizce derslerini alan 3.500'ün üzerinde öğrencisiyle Bilkent
      Üniversitesi’ndeki en büyük akademik birimlerden biridir.
      Yüksekokul bünyesinde İngilizce Hazırlık Programı ve Fakülte Akademik
      İngilizce Programı olmak üzere iki program yer almaktadır.

      İngilizce Hazırlık Programı
      İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerin seçtikleri bölümdeki akademik
      programa katılmaları için gereken İngilizce düzeyine ulaşmalarına yardım
      eder. Bu programda bir kısmının anadili İngilizce olan 120’nin üzerinde
      öğretim görevlisi çalışmaktadır. Öğretim kadrosuna ek olarak öğrencilerin
      çeşitli idari ve akademik gereksinimlerini karşılamakla görevli olan bir grup
      profesyonelden oluşan idari birimler de bulunmaktadır.
      İngilizce Hazırlık Programı beş düzeye ayrılmıştır. Öğrenciler programa
      başlarken İngilizce bilgilerine göre kendilerine en uygun düzeye
      yerleştirilirler. Başlangıç düzeyinin hangisi olduğuna bağlı olarak programı
      bir yarıyılda, iki yarıyılda veya bir takvim yılında tamamlamak mümkündür.
      Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı'nı iki yıl içinde tamamlamaları
      gerekir.
      İngilizce Hazırlık Programı’ndaki yapılandırmaya göre öğretim görevlileri,
      9 Öğretim Birimi’ne (Teaching Unit - TU) bağlı olarak çalışır ve öğrenciler
      her dersi belli bir Öğretim Birimi’nden alır. Öğretim Birimi’nin başkanı,
      öğrencilerin hayatında önemli bir yer tutar; çünkü her derste belli bir grup
      öğrencinin akademik çalışmasından Öğretim Birimi Başkanı (Head of
      Teaching Unit - HTU) sorumludur.

      Eğitimciler, öğrencilerin yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır.
      İDMYO'nun öğretim kadrosu, son derece seçkin ve eğitimli
      profesyonellerden oluşmaktadır. Öğrenciler, öğrenim hedeflerine ulaşırken
      onlara destek verecek olan öğretim görevlilerinin tavsiyeleri doğrultusunda
      çalışmalarını planlamalıdır.
                       2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9