Page 9 - 2018-2019 İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Kılavuzu
P. 9

İDMYO’NUN GÖREV TANIMI


      Öğrenciler İçin:
        Bilkent Üniversitesi’nin fakülte ve yüksekokullarında çalışmalarını
        sürdürmek için gereken İngilizce yeterlik düzeylerine ulaşmalarını
        sağlayan, İngilizce ve çalışma becerilerini üniversite hayatları boyunca
        daha da geliştirmelerini destekleyen,

        Bireyi bir bütün olarak ele alan öğrenim yaklaşımına olan bağlılığımıza
        uygun olarak, öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünce becerilerine sahip
        bağımsız öğrenenler olarak potansiyellerini geliştirmelerine yardım eden,

        Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştıran,
        akademik çalışmanın gereklerini yerine getirmeleri için onları destekleyen
        ve mezuniyet sonrasında başarılı bir hayata adım atmaları için gereken
        araçlarla onları donatan bir öğrenim ortamı yaratıyoruz.

      Akademik ve İdari Personel İçin:
        Kişisel ve mesleki öğrenim ve gelişme fırsatları sunan,

        Kurumsal öğrenimi desteklemek üzere açık ve sorgulayıcı bir kültürü
        özendiren, profesyonel bir çalışma ortamı yaratıyoruz.


      Üniversitede ve genel olarak parçası olduğumuz topluluğun içinde
      İngilizce kullanımının sürdürülmesi ve geliştirilmesine katkıda
      bulunuyoruz.                       7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14