Home » Dersler » Bölüm Öncesi Düzey Dersleri

Bölüm Öncesi Düzey Dersleri

PREP 151–155 Bölüm Öncesi Düzey Dersleri (CEFR Düzeyi B2): Bu düzey, öğrencilerin becerilerini bölümlerine başlamaları için gereken düzeye getirir. Öğrencilerin bu düzeye yıl içinde ne zaman başladığına bağlı olarak Bölüm Öncesi düzey 8 ya da 13 hafta olabilir. Her bir Bölüm Öncesi düzey dersinin ders saati yaklaşık 240’tır. Bu nedenle, haftalık ders yükü iki dersten hangisinde olduğunuza göre değişiklik gösterir.

Bölüm Öncesi Düzey / Pre-Faculty Word List
Bölüm Öncesi Düzey (PFC) 2018-2019 CAT Exam Task Types

TÜRKÇE

Devre 2 – 8 Haftalık Ders

Bölüm Öncesi Düzey (PFC) PREP 151

SınavlarTarih
CAT 1 Yazma Ara Sınavı (*SBS - 10:40)%256 Aralık 2018
CAT 1 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (*SBS - 09:40)%257 Aralık 2018
CAT 2 Yazma Ara Sınavı (*SBS - 10:40)%7527 Aralık 2018
CAT 2 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (*SBS - 09:40)%7528 Aralık 2018
PAE 1. Aşama15 Ocak 2019
PAE 2. Aşama Bölüm A16 Ocak 2019
PAE 2. Aşama Bölüm B17 Ocak 2019

Cat 1 (25 Puan)Cat 2 (75 Puan)
Dinleme8 Puan25 Puan
Okuma8 Puan25 Puan
Yazma9 Puan25 Puan

* SBS – Sınav Başlama Saati

ENGLISH

Periods 2 – 8 Weeks

Bölüm Öncesi Düzey (PFC) PREP 151

ExamsDate
CAT 1 Writing (*EST - 10:40)%25December 6, 2018
CAT 1 Reading & Listening (*EST - 09:40)%25December 7, 2018
CAT 2 Writing (*EST - 10:40)%75December 27, 2018
CAT 2 Reading & Listening (*EST - 09:40)%75December 28, 2018
PAE Stage IJanuary 15, 2019
PAE Stage II - Part AJanuary 16, 2019
PAE Stage II - Part BJanuary 17, 2019

Cat 1 (25 Points)Cat 2 (75 Points)
Listening8 Points25 Points
Reading8 Points25 Points
Writing9 Points25 Points

* EST – Exam Start Time

TÜRKÇE

Devre 1 ve 2 – 13 Haftalık Ders

Bölüm Öncesi Düzey (PFC) PREP 155

SınavlarTarih
CAT 1 Yazma Ara Sınavı (*SBS - 14:40)%2524 Ekim 2018
CAT 1 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (*SBS - 09:40)%2526 Ekim 2018
CAT 2 Yazma Ara Sınavı (*SBS - 14:40)%755 Aralık 2018
CAT 2 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (*SBS - 09:40)%757 Aralık 2018
PAE 1. Aşama15 Ocak 2019
PAE 2. Aşama Bölüm A16 Ocak 2019
PAE 2. Aşama Bölüm B17 Ocak 2019

Cat 1 (25 Puan)Cat 2 (75 Puan)
Dinleme8 Puan25 Puan
Okuma8 Puan25 Puan
Yazma9 Puan25 Puan

* SBS – Sınav Başlama Saati

ENGLISH

Period 1 & 2 – 13 Weeks

Bölüm Öncesi Düzey (PFC) PREP 155

ExamsDate
CAT 1 Writing (*EST - 14:40)%25October 24, 2018
CAT 1 Reading & Listening (*EST - 09:40)%25October 26, 2018
CAT 2 Writing (*EST - 14:40)%75December 5, 2018
CAT 2 Reading & Listening (*EST - 09:40)%75December 7, 2018
PAE Stage IJanuary 15, 2019
PAE Stage II - Part AJanuary 16, 2019
PAE Stage II - Part BJanuary 17, 2019

Cat 1 (25 Points)Cat 2 (75 Points)
Listening8 Points25 Points
Reading8 Points25 Points
Writing9 Points25 Points

* EST – Exam Start Time