Home » Dersler » Orta Düzey Dersleri

Orta Düzey Dersleri

PREP 131 Orta Düzey Dersi (CEFR Düzeyi B1): Orta düzeye yerleştirilen öğrencilerin İngilizce dil becerileri açısından sağlam bir temelleri vardır ve öğrenciler, akıcı ve doğru dil kullanımını geliştirmeye devam ederler. Dersin süresi yaklaşık 8 hafta (39 gün) ve toplam ders saati 195’tir.

Orta Düzey / Intermediate Word List
Orta Düzey (INT) 2018-2019 Exam Task Types

TÜRKÇE

Devre 2 – 8 Haftalık Ders

Orta Düzey (INT) PREP 131

SınavlarTarih
CAT 1 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%25)6 Aralık 2018
CAT 1 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%25)7 Aralık 2018
CAT 2 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%75)27 Aralık 2018
CAT 2 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%75)28 Aralık 2018
Düzey Bitirme Sınavı / ECA14 Ocak 2019

Cat 1 (25 PUan)Cat 2 (75 Puan)
Dinleme8 Puan25 Puan
Okuma8 Puan25 Puan
Yazma9 Puan25 Puan

*SBS – Sınav Başlama Saati

ENGLISH

Period 2 – 8 Weeks

Intermediate (INT) PREP 131

ExamsDate
CAT 1 Writing (*EST - 10:40)(%25)December 6, 2018
CAT 1 Reading & Listening (*EST - 09:40)(%25)December 7, 2018
CAT 2 Writing (*EST - 10:40)(%75)December 27, 2018
CAT 2 Reading & Listening (*EST - 09:40)(%75)December 28, 2018
ECAJanuary 14, 2019

Cat 1 (25 Points)Cat 2 (75 Points)
Listening8 Points25 Points
Reading8 Points25 Points
Writing9 Points25 Points

*EST Exam Start Time