Home » Dersler » Orta Öncesi Düzey Dersleri

Orta Öncesi Düzey Dersleri

Orta Öncesi Düzey / Pre-Intermediate Word List
Orta Öncesi Düzey (PIN) 2018-2019 CAT & ECA Exam Task Types

TÜRKÇE

Devre 1 – 8 Haftalık Ders

Orta Öncesi Düzey (PIN) PREP 121

SınavlarTarih
CAT 1 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%25)11 Ekim 2018
CAT 1 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%25)12 Ekim 2018
CAT 2 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%75)1 Kasım 2018
CAT 2 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%75)2 Kasım 2018
Düzey Bitirme Sınavı / ECA15 Kasım 2018

Cat 1 (25 Puan)Cat 2 (75 Puan)
Dinleme10 Puan30 Puan
Okuma10 Puan30 Puan
Yazma5 Puan15 Puan

*SBS – Sınav Başlama Saati

ENGLISH

Period 1 – 8 Weeks

Pre-Intermediate (PIN) PREP 121

ExamsDate
CAT 1 Writing (*EST - 10:40)(%25)October 11, 2018
CAT 1 Reading & Listening (*EST - 09:40)(%25)October 12, 2018
CAT 2 Writing (*EST - 10:40)(%75)November 1, 2018
CAT 2 Reading & Listening (*EST - 09:40)(%75)November 2, 2018
ECANovember 15, 2018

Cat 1 (25 Points)Cat 2 (75 Points)
Listening10 Points30 Points
Reading10 Points30 Points
Writing5 Points15 Points

*EST  – Exam Start Time