Home » Dersler » Orta Öncesi Düzey Dersleri

Orta Öncesi Düzey Dersleri

PREP 121 Orta Öncesi Düzey Dersi (CEFR Düzeyi A2+): Bu düzeye yerleştirilen öğrenciler, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini daha ileri düzeyde geliştirirken, aynı zamanda sözcük bilgilerini ve dilbilgilerini de genişletirler. Dersin süresi yaklaşık 8 hafta (39 gün) ve toplam ders saati 195’tir.

Orta Öncesi Düzey / Pre-Intermediate Word List
Orta Öncesi Düzey (PIN) 2018-2019 CAT & ECA Exam Task Types

TÜRKÇE

Devre 2 – 8 Haftalık Ders

Orta Öncesi Düzey (PIN) PREP 121

SınavlarTarih
CAT 1 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%25)6 Aralık 2018
CAT 1 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%25)7 Aralık 2018
CAT 2 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%75)27 Aralık 2018
CAT 2 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%75)28 Aralık 2018
Düzey Bitirme Sınavı / ECA14 Ocak 2019

Cat 1 (25 Puan)Cat 2 (75 Puan)
Dinleme10 Puan30 Puan
Okuma10 Puan30 Puan
Yazma5 Puan15 Puan

*SBS – Sınav Başlama Saati

ENGLISH

Period 2 – 8 Weeks

Pre-Intermediate (PIN) PREP 121

ExamsDate
CAT 1 Writing (*EST - 10:40)(%25)December 6, 2018
CAT 1 Reading & Listening (*EST - 09:40)(%25)December 7, 2018
CAT 2 Writing (*EST - 10:40)(%75)December 27, 2018
CAT 2 Reading & Listening (*EST - 09:40)(%75)December 28, 2018
ECAJanuary 14, 2019

Cat 1 (25 Points)Cat 2 (75 Points)
Listening10 Points30 Points
Reading10 Points30 Points
Writing5 Points15 Points

*EST  – Exam Start Time