Home » Dersler » Orta Üstü Düzey Dersleri

Orta Üstü Düzey Dersleri

PREP 141 Orta Üstü Düzey Dersi (CEFR Düzeyi B1+): Bu ders, daha ileri düzey dil becerilerini içerir. Öğrencilerden yazılı ve sözlü olarak kendilerini açık ve öz bir şekilde ifade etme becerisini göstermeleri, etkin bir şekilde okumaları, dinlemeleri, yazmaları ve konuşmaları beklenir. Dersin süresi yaklaşık 8 hafta (39 gün) ve toplam ders saati 195’tir.

Orta Üstü Düzey / Upper-Intermediate Word List
Orta Üstü Düzey (UPP) 2018-2019 Exam Task Types

TÜRKÇE

Devre 2 – 8 Haftalık Ders

Orta Üstü Düzey (UPP) PREP 141

SınavlarTarih
CAT 1 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%25)6 Aralık 2018
CAT 1 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%25)7 Aralık 2018
CAT 2 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%75)27 Aralık 2018
CAT 2 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%75)28 Aralık 2018
Düzey Bitirme Sınavı / ECA14 Ocak 2019

Cat 1 (25 Puan)Cat 2 (75 Puan)
Dinleme8 Puan25 Puan
Okuma8 Puan25 Puan
Yazma9 Puan25 Puan

*SBS – Sınav Başlama Saati

ENGLISH

Period 2 – 8 Weeks

Upper-Intermediate (UPP) PREP 141

ExamsDate
CAT 1 Writing (*EST - 10:40)(%25)December 6, 2018
CAT 1 Reading & Listening (*EST - 09:40)(%25)December 7, 2018
CAT 2 Writing (*EST - 10:40)(%75)December 27, 2018
CAT 2 Reading & Listening (*EST - 09:40)(%75)December 28, 2018
ECAJanuary 14, 2019

Cat 1 (25 Points)Cat 2 (75 Points)
Listening8 Points25 Points
Reading8 Points25 Points
Writing9 Points25 Points

*EST – Exam Start Time