Home » Dersler » Temel Düzey Dersleri

Temel Düzey Dersleri

PREP 111 Temel Düzey Dersi (CEFR Düzeyi A1-A2): İngilizce becerileri düşük olan öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. Bu düzeyde, özellikle sözcük bilgisi ve dilbilgisinin öğrenilmesine ve temel okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem verilir. Dersin süresi yaklaşık 8 haftadır (39 gün) ve toplam ders saati 195’tir.

Temel Düzey / Elementary Word List
Temel Düzey (ELM) Prep 111 2018-2019 Exam Task Types

TÜRKÇE

Devre 2 – 8 Haftalık Ders

Temel Düzey (ELM) PREP 111

SınavlarTarih
CAT 1 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%25)6 Aralık 2018
CAT 1 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%25)7 Aralık 2018
CAT 2 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)(%75)27 Aralık 2018
CAT 2 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%75)28 Aralık 2018
Düzey Bitirme Sınavı / ECA14 Ocak 2019

Cat 1 (25 Puan)Cat 2 (75 Puan)
Dinleme10 Puan30 Puan
Okuma10 Puan30 Puan
Yazma5 Puan15 Puan

*SBS – Sınav Başlama Saati

ENGLISH

Period 2 – 8 Weeks

Elementary (ELM) PREP 111

ExamsDate
CAT 1 Writing (EST* - 10:40)(%25)December 6, 2018
CAT 1 Reading & Listening (EST* - 09:40)(%25)December 7, 2018
CAT 2 Writing (EST* - 10:40)(%75)December 27, 2018
CAT 2 Reading & Listening (EST* - 09:40)(%75)December 28, 2018
ECAJanuary 14, 2019

Cat 1 (25 Points)Cat 2 (75 Points)
Listening10 points30 points
Reading10 points30 points
Writing5 points15 points

*EST  – Exam Start Time